maharajganj parliamentary Lok Sabha elections2014

maharajganj parliamentary Lok Sabha constituency locates in Bihar state. Singh,Shri Prabhunath (MP - Memberof Parliament) of Rashtriya Janata Dal(RJD) represent the curent parliament (Lok Sabha) from maharajganj parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary elections 2014 in bihar

Google