porbandar parliamentary Lok Sabha elections2014

porbandar parliamentary Lok Sabha constituency locates in gujarat state. Radadiyahai,Shri Vitthalbhai Hansrajbhai (MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from porbandar parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary lok sabha elections 2014 in gujarat

Google